Bảo vệ bản quyền Hình ảnh Lãnh đạo

Kompa cung cấp dịch vụ bảo vệ bản quyền Hình ảnh/Video của các lãnh đạo Doanh Nghiệp trên nền tảng Metaverse

Bên cạnh việc quản trị Danh tiếng Thương hiệu thì việc bảo vệ hình ảnh của các Lãnh đạo trên các trang Mạng xã hội đang dần trở thành nhu cầu cấp thiết đối với các Doanh nghiệp.

Giá trị giải pháp mang lại cho Doanh nghiệp

QUẢN TRỊ HÌNH ẢNH LÃNH ĐẠO TRÊN MẠNG XÃ HỘI

CHỦ ĐỘNG THEO DÕI THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO

KIỂM SOÁT VÀ NGĂN CHẶN CÁC THÔNG TIN BẤT LỢI

BẢO VỆ DANH TIẾNG LÃNH ĐẠO VÀ THƯƠNG HIỆU

Khởi tạo và quản trị thư viện hình ảnh Lãnh đạo

Khách hàng và Kompa sẽ cùng nhau taọ dựng thư viện hình ảnh Lãnh đạo luôn được cập nhật một cách chủ động và liên tục. Những hình ảnh của Lãnh đạo trước khi được chia sẻ với bên ngoài cần phải được đưa vào thư viện quản lý hình ảnh để yêu cầu bản quyền từ Metaverse.

Các bước triển khai:
  • 1Khách hàng cung cấp hình ảnh file gốc
  • 2Khởi tạo thư viện hình ảnh
  • 3Yêu cầu cấp bản quyền hình ảnh
  • 4Chủ động tìm kiếm và cập nhật hình ảnh

Báo cáo và tối ưu hoá bản quyền hình ảnh

Hệ thống sẽ liên tục quyét các hình ảnh Lãnh đạo trên các nền tảng thuộc Metaverse nhằm phát hiện các bài đăng tiêu cực/ giả mạo có sử dụng hình ảnh Lãnh đạo đã được bảo vệ. Các báo cáo về hình ảnh trùng khớp với Lãnh đạo sẽ được Kompa gửi tới khách hàng theo tuần suất đã thống nhất cùng với đề xuất phương án xử lý từ Kompa.

Đối với các trường hợp không thể tối ưu hóa được do thuật toán hoặc điều lệ của Metaverse, Kompa sẽ tiến hành bảo vệ hình ảnh của Lãnh đạo bằng dịch vụ Quản Trị Danh Tiếng Thương Hiệu.

Các Giải pháp Đo lường Theo Nhu Cầu

GÓI CƠ BẢN
Brand Monitoring
Cập nhật thảo luận, kênh và sắc thái Khách hàng
Theo dõi diễn biến thị phần thảo luận Thương hiệu
Nắm bắt thông tin nhạy cảm đối với Thương hiệu
Dashboard hiển thị tức thời các chỉ số về Thương hiệu

từ 10 triệu /Tháng

GÓI NÂNG CAO
Brand & Customer Insight
Đo lường & đánh giá chỉ số sức khoẻ Thương hiệu và đối thủ
Nắm bắt chính xác insight và nỗi đau Khách hàng
Phân tích các yếu tố thành công, rào cản của hoạt động truyền thông
Tư vấn theo diễn biến dữ liệu và kết quả báo cáo đo lường thực tế

từ 25 triệu/ Tháng

GÓI CAO CẤP
Brand Health Management
Phân tích tổng quan thị trường và Ngành
Đo lường chi tiết chiến dịch, độ phủ nhận diện Thương hiệu và đối thủ
Cập nhật thông tin nhạy cảm, tiêu cực liên quan Thương hiệu
Dự đoán các xu hướng sắp tới phù hợp cho hoạt động Thương hiệu

từ 30 triệu/ Tháng

..3.

Đặt lịch hẹn