Học Online nhưng vẫn thu học phí liệu có hợp lý? Người dùng mạng xã hội thảo luận gì?

giao_duc_mua_covid_19

 

Danh mục
Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp các giải pháp truyền thông để quản trị hiệu suất hoạt động thương hiệu?
Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn

Liên hệ ngay
Bản dùng thử Request

Học Online nhưng vẫn thu học phí liệu có hợp lý? Người dùng mạng xã hội thảo luận gì?