loading
please wait

Kỷ nguyên của Big Data và Trí tuệ nhân tạo được chúng tôi khai phá chỉ để chờ bạn dẫn đầu

Kompa Enterprise

Enterprise Chatbot
Big Data & AI Consulting

Kompa Consulting

Social Media Optimization:
Optimize & Response

Kompa Fintech

StockAI

Về chúng tôi

Chúng tôi là những chuyên gia trong lĩnh vực Công Nghệ, Marketing trong hơn 15 năm qua.

Công nghệ Dữ Liệu Lớn và Trí Tuệ Nhân Tạo đang là những chủ đề rất được quan tâm trên thế giới trong những năm vừa qua. Công nghệ này có thể giúp thay đổi toàn bộ cách vận hành các ngành trong nền kinh tế.
Năm 2018, sau một số thành công trong việc thiết lập nên các doanh nghiệp nổi bật về mạng xã hội, tiếp thị trên mạng xã hội và lắng nghe mạng xã hội, Vòng Thanh Cường đã bắt đầu xây dựng Kompa Group, với các công ty thành viên ứng dụng công nghệ Big Data và Trí Tuệ Nhân Tạo vào từng ngành khác nhau.

Đội ngũ cốt lõi

Vòng Thanh Cường
Founder & CEO
Vòng Thanh Hải
Business Director
Lưu Xuân Thái
Senior Technical Manager
Phan Thị Kiều Oanh
Finance Control Manager
Trần Vũ Quỳnh Như
Associate Director
Nguyễn Đức
Technical Manager
Từ Mỹ Khánh
Business Development Manager

Vì sao Kompa khác biệt ?

Kompa Group là một trong số những tập đoàn công nghệ đi tiên phong trong lĩnh vực dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tại thị trường Việt Nam và các quốc gia phát triển trên thế giới như USA, Singapore, Úc, Hongkong... Kompa Group đặc biệt có kinh nghiệm triển khai và tạo ra sản phẩm mang tính ứng dụng cao, đa dạng ngành hàng từ ngân hàng, tài chính cho tới thương mại điện tử, bán lẻ thông minh.
- Dự án tối ưu hóa thông tin truyền thông và mạng xã hội
- Dự án Fintech, Chat bot & AI
- Kế hoạch tư vấn giải pháp kỹ thuật & tài chính
- Dự án quản trị và ngăn ngừa tiền khủng hoảng

Khách hàng tiêu biểu

Liên hệ

Trở thành đối tác ngay hôm nay