Cơ hội nghề nghiệp
Các công việc tuyển dụng

tim kiếm
cơ hội nghề nghiệp

Đăng ký nhận tin
qua email

Lưu ý cho ứng viên

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Salary: Negotiatble

Job description

1. Thông tin chung

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự chịu trách nhiệm thu hút, động viên và giữ chân những nhân tài chất lượng nhất bằng cách quản trị và xây dựng các chức năng hành chính của Phòng nhân sự.

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự cũng chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động nhân sự bao gồm quản lý lương thưởng và phúc lợi, tuyển dụng, khen thưởng và đãi ngộ cũng như chuyển các yêu cầu kinh doanh liên quan đến nhân sự thành các phương pháp nhân sự hiệu quả, mang đến các giải pháp phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

2. Trách nhiệm chính

2.1. Lên Kế Hoạch & Quản lý Ngân sách Hoạt động liên quan đến Nhân sự:

 • Tiến hành phân tích chi phí và chi tiêu của Công ty cho hoạt động nhân sự để xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm phù hợp cho toàn Tập đoàn.
 • Phân tích các báo cáo và dữ liệu về lương thưởng để xác định kế hoạch phúc lợi cạnh tranh.

Translation results2.2. Quản lý Bồi thường & Phúc lợi: Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể tất cả các hoạt động hành chính liên quan đến Quản lý Nguồn nhân lực bao gồm nhưng không giới hạn: tính lương, quản lý hợp đồng kịp thời và chính xác; đăng ký / yêu cầu bảo hiểm xã hội / y tế; Kê khai / quyết toán thuế TNCN hàng tháng / năm, lưu giữ hồ sơ nhân viên.

2.2. Quản lý Bồi thường & Phúc lợi:

Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể tất cả các hoạt động hành chính liên quan đến Quản lý Nguồn nhân lực bao gồm nhưng không giới hạn trong việc: tính lương, quản lý hợp đồng nhân sự kịp thời và chính xác; đăng ký / yêu cầu bảo hiểm xã hội / y tế; Kê khai / quyết toán thuế TNCN hàng tháng / năm, lưu giữ hồ sơ nhân viên.

2.3. Thưởng & Thù lao

 • Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong Quy trình Đánh giá Lương.
 • Làm việc với Giám đốc điều hành để xác định các vấn đề cần được xem xét và đưa vào chiến lược phát triển nhân sự.
 • Hỗ trợ các Trưởng bộ phận dây trong việc xây dựng các hướng dẫn quy trình Xem xét thu nhập nhân viên
 • Làm việc với Trưởng bộ phận để thống nhất cách phân phối ngân sách tiền lương dựa trên kiến thức về thị trường nhân sự.
 • Đảm bảo việc xem xét tiền lương được hoàn thành đúng thời hạn / theo ngân sách và phản ánh chính xác tính nhất quán giữa các bộ phận.
 • Quản lý các đánh giá lương thưởng cho nhân viên.

2.4. Thu hút nhân tài

 • Làm việc với Trưởng bộ phận để dự báo nhu cầu tuyển dụng trong tương lai. Xây dựng chiến lược thu hút nhân tài và kế hoạch số lượng nhân viên.
 • Tìm nguồn, săn tìm và phát triển mạng lưới tuyển dụng ứng viên.
 • Quản lý quy trình tuyển dụng: đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, nhập cơ sở dữ liệu, đánh giá ứng viên, tạo thư mời phỏng vấn.
 • Quản lý nhóm tuyển dụng và lập báo cáo về kết quả hoạt động.
 • Phối hợp với quản lý bộ phận để dự báo nhu cầu tuyển dụng trong tương lai. Phát triển nguồn cung ứng trong tương lai thông qua hội chợ việc làm, sự kiện nghề nghiệp hoặc chương trình hợp tác…
 • Phát triển nhóm Nhân tài để đảm bảo tất cả các vị trí tuyển dụng đều sẵn sàng đáp ứng. Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống tuyển dụng.
 • Chủ động xây dựng các sáng kiến xây dựng thương hiệu việc làm.
 • Thực hiện và giám sát tất cả các hoạt động truyền thông nội bộ liên quan đến việc thu nhận nhân tài.

2.5. Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực

 • Phân tích và gửi kế hoạch đào tạo hàng năm / ngân sách đề xuất cho toàn công ty dựa trên mô hình Học tập & Phát triển nguồn nhân lực.
 • Xây dựng và cập nhật các chính sách, thủ tục nhân sự và sổ tay nhân viên.
 • Phát triển các chiến lược và quy trình giao tiếp nội bộ để giữ các dự án, chương trình và / hoặc các phòng ban.
 • Phát triển và thực hiện các dịch vụ và chương trình nhân sự như quản lý hiệu suất (công cụ, phương pháp và định dạng đánh giá), giữ chân nhân tài, đào tạo và phát triển nhân sự, chương trình hỗ trợ nhân viên, quan hệ nhân viên và quản lý khiếu nại từ nhân viên.
 • Phát triển, thực hiện và cập nhật các quy định về việc làm, lương thưởng, phúc lợi và các chương trình và phương pháp nguồn nhân lực một cách thường xuyên.
 • Tham gia quá trình đào tạo với tư cách giảng viên khi được cấp quản lý yêu cầu về định hướng / kỹ năng mềm khi / khi cần thiết.

2.6. Mối quan hệ với người lao động lao động:

Hỗ trợ CEO xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo ra môi trường làm việc tích cực, hiệu quả.

Requirements

3. Các kỹ năng và yêu cầu khác

 • Bằng Cử nhân, Chuyên ngành Nhân sự hoặc trong các lĩnh vực liên quan
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự (phạm vi công ty trên 100 nhân viên)
 • Giàu kiến thức về Nhân sự
 • Kỹ năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt
 • Tích cực, nhiệt tình, sáng tạo, chấp nhận thay đổi, chịu áp lực
 • Thể hiện kinh nghiệm với các chỉ số liên quan nguồn nhân lực
 • Kỹ năng phỏng vấn và sàng lọc.
 • Có kỹ năng đào tạo nguồn nhân lựuc
 • Kinh nghiệm làm việc với công ty CNTT là lợi thế
 • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tốt
 • Kỹ năng tiếng Anh tốt
Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp các giải pháp truyền thông để quản trị hiệu suất hoạt động thương hiệu?
Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn

Liên hệ ngay
Bản dùng thử Request

Kompa.ai