Quản trị thương hiệu
Kompa.ai

Quản trị thương hiệu

Theo dõi dữ liệu và thông tin liên quan đến Thương hiệu tự động bao gồm đối thủ cạnh tranh, sản phẩm và dịch vụ, phản hồi của khách hàng, v.v.
Theo dõi tất cả các phương tiện truyền thông và tin tức chính thống liên quan đến thương hiệu.
Read more
Theo dõi diễn biến ngành và thị trường
Kompa.ai

Theo dõi diễn biến ngành và thị trường

Luôn cập nhật thông tin về Thương hiệu để thiết kế các chiến dịch Truyền thông và PR hiệu quả nhằm mang lại tác động tối đa.
Đánh giá hiệu suất hoạt động truyền thông về Thương hiệu của bạn.
Read more
Quản trị dữ liệu truyền thông thương hiệu toàn diện
Kompa.ai

Quản trị dữ liệu truyền thông thương hiệu toàn diện

Đảm bảo khả năng nhận diện Thương hiệu và lượng đề cập đến thương hiệu, từ đó tạo ta những hiệu quả trong xây dựng các chiến dịch truyền thông một cách tối ưu nhất.
Read more
Báo cáo xu hướng truyền thông
Kompa.ai

Báo cáo xu hướng truyền thông

Nội dung được cá nhân hóa & tùy chỉnh để tối đa hóa hiệu quả tiếp thị & truyền thông.
Điều chỉnh xu hướng để thúc đẩy chuyển đổi.
Read more
Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp các giải pháp truyền thông để quản trị hiệu suất hoạt động thương hiệu?
Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn

Liên hệ ngay
Bản dùng thử Request

DATA INTELLIGENCE