Chứng nhận
Những khách hàng tuyệt vời
mà chúng tôi đã làm việc cùng
"Dịch vụ hỗ trợ xuất sắc, nhanh chóng và hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản trị truyền thông Thương hiệu. Kompa đã đạt được những kỳ vọng của chúng tôi và nguồn dữ liệu được cung cấp bởi Kompa có thể hỗ trợ trong các chiến dịch hoạt động."
Bà Lương Lan My
Bà Lương Lan My
Corporate Communication Director - SSI SECURITIES CORPORATION
Đăng ký ngay
Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp các giải pháp truyền thông để quản lý và giúp doanh nghiệp của bạn phát triển? Kompa muốn cung cấp cho bạn bản dùng thử miễn phí lên đến 14 ngày của gói Social Intelligence độc quyền của chúng tôi. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, phiên dùng thử của bạn sẽ sớm được kích hoạt
request
Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp các giải pháp truyền thông để quản trị hiệu suất hoạt động thương hiệu?
Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn

Liên hệ ngay
Bản dùng thử Request

Kompa.ai