loading
please wait
Make It Stunning

Đội ngũ Kompa

Kompa - nơi mỗi cá nhân được ủng hộ chọn lựa và phát triển con đường nghề nghiệp phù hợp nhất

Tận tâm

Sáng tạo

Chính trực

Our Skills

Luôn cập nhật để nổi bật.

Dịch vụ khách hàng
0%
Cập nhât kỹ thuật
0%
Thấu hiểu khách hàng
0%

Đội ngũ nòng cốt

Vòng Thanh Cường
Founder & CEO
Vòng Thanh Hải
Business Director
Lưu Xuân Thái
Senior Technical Manager
Phan Thị Kiều Oanh
Finance Controll Manager
Trần Vũ Quỳnh Như
Associate Director
Nguyễn Đức
Technical Manager
Từ Mỹ Khánh
Business Development Manager