Report

Category

Báo cáo thị phần thảo luận ngành ‘Xe ôm công nghệ’ 5 tháng đầu năm 2024

26/06/2024 - Analytics

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành xe ôm công nghệ tại Việt Nam, thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội đã trở thành một thước đo quan trọng phản ánh sự quan tâm và yêu thích của người dùng đối với các Thương hiệu. Sự thành công này không chỉ đến […]

If you want to measure, leverage, and enhance your brand with actual and effective data, Kompa will help you!

Book a Meeting