Report

Category

Giáp Thìn 2024: “Coi” Quảng cáo Tết, đúc kết Insight

04/04/2024 - Analytics

Tết 2024 chứng kiến sự bùng nổ của hàng loại Quảng cáo từ hơn 50 Thương hiệu. Thông qua đo lường thảo luận, tương tác MXH xoay quanh các Quảng cáo Tết của các nhãn hàng, Kompa đã tổng hợp được những con số “khủng”, những điểm “chung” đầy Insight giúp nhãn hàng có thể […]

If you want to measure, leverage, and enhance your brand with actual and effective data, Kompa will help you!

Book a Meeting