Report

Category

Toàn cảnh Chuyển đổi số tại Việt Nam 2021 – 2022

09/12/2022 - Analytics

Chuyển đổi số là đề tài nóng hổi trong 2 năm vừa qua, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chủ đề được nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp đa ngành nghề quan tâm, chú trọng. Với các công nghệ chuyển đổi số, nguồn thông tin dữ liệu được lưu trữ, tận dụng tối đa, […]

If your goal is to run and grow your business
efficiently, Kompa can help!

15-day free trial. No credit card. Instant product access. Just Kompa!

No forced contracts. No credit card for sign up. It's our promise.
Book a Meeting