Report

Category

Case Study chiến dịch Red Bull Cold Brew: Yếu tố nào làm nên một viral campaign?

23/10/2023 - Analytics

Red Bull Việt Nam đã ra mắt sản phẩm Red Bull vị cà phê ủ lạnh (Red Bull Cold Brew Coffee Flavored). Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Red Bull có thêm hương vị mới. Để tạo một viral Campaign Thương hiệu đã làm […]

If you want to measure, leverage, and enhance your brand with actual and effective data, Kompa will help you!

Book a Meeting