Hội thảo & Sự kiện

[Kompa Talk] Giáp Thìn 2024: "Coi" Quảng cáo Tết, đúc kết Insight

25, Tháng Ba 25, 12:08 Chiều

Kompa Talk là chuỗi sự kiện webinar được Kompa tổ chức nhằm tạo không gian chia sẻ thông tin hữu ích cho các Marketer và người làm Thương hiệu. Thông tin và dữ liệu được tổng hợp đúc kết từ số liệu được công khai có liên quan đến các chủ đề được đo lường […]

Nếu mục tiêu là đo lường, tận dụng và nâng tầm Thương hiệu dựa trên dữ liệu thực tế và hiệu quả, Kompa có thể giúp bạn!

Đặt lịch hẹn