Đo lường hiệu quả chiến dịch

Giúp Doanh nghiệp đo lường, đánh giá và tối ưu các chỉ số hiệu suất của chiến dịch truyền thông.

Báo cáo chuyên sâu về chiến dịch của thương hiệu nhằm mục đích đo lường các chỉ số hiệu suất trên các nền tảng Mạng xã hội và Internet. Các chỉ số về hiệu suất có thể thay đổi tùy theo các hoạt động của chiến dịch, chẳng hạn như: Tiếp thị người ảnh hưởng, Hiệu suất kênh truyền thông, Phản hồi của người tiêu dùng & Thảo luận về chiến dịch. Do đó, báo cáo không chỉ góp phần giải đáp hiệu quả của thương hiệu khi thực hiện chiến dịch tiếp thị mà còn đưa ra những phân tích quan trọng để cải thiện hiệu suất của chiến dịch trong tương lai trên các kênh & nền tảng truyền thông.

Báo cáo đo lường và cung cấp các giá trị

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH ĐỘ PHỦ CHIẾN DỊCH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC KÊNH PAID/ OWN/ EARNED

HIỆU QUẢ LAN TRUYỀN CỦA KOLs/KOCs

YẾU TỐ THÀNH CÔNG VÀ RÀO CẢN CỦA CHIẾN DỊCH

Các chỉ số thể hiện trong báo cáo

Dựa theo mục tiêu và yêu cầu từ Thương hiệu, các chỉ số đo lường liên quan đến tổng thảo luận, đánh giá về chiến dịch hoặc phân bổ kênh truyền thông hiệu quả sẽ được thu thập, phân tích và đánh giá.

Báo cáo mẫu 02 chiến dịch

Chiến dịch Cali x Home trong thời kì giãn cách do Covid & báo cáo Street Dance – Bước nhảy đường phố Việt Nam.

02 gói tuỳ chọn cho nhu cầu đo lường hiệu quả chiến dịch

Đo lường hiệu quả Chiến dịch Trước - Trong - Sau Đánh giá và tổng kết hiệu quả sau Chiến dịch
Các yếu tố phân tích

1. Tổng quan về chiến dịch
– Tổng thảo luận về chiến dịch
– Phân tích sắc thái các cuộc thảo luận
– Hiệu quả ảnh hưởng của thông điệp truyền thông
– Tốp chủ đề thảo luận

2. Hiệu suất hoạt động truyền thông
– Phân tích chỉ số sức khoẻ thương hiệu
– Đánh giá độ lan toả, tiếp cận khách hàng mục tiêu – Hiệu suất trên các kênh hoạt động
– Hiệu suất đến từ kênh KOLs/KOCs – Các động lực và rào cản được chia sẻ bởi đối tượng mục tiêu

3. So sánh Chiến dịch Thương hiệu và Đối thủ

4. Các yếu tố thành công và dự đoán xu hướng

Các yếu tố phân tích

Tổng lượng thảo luận

Nội dung và xu hướng thảo luận

Tốp nguồn thảo luận

Đánh giá hiệu quả các kênh truyền thông

Sắc thái thảo luận và khách hàng mục tiêu

Hiệu quả của KOLs/KOCs

Kinh nghiệm đút kết/ Đề xuất

GÓI CƠ BẢN
Brand Monitoring
Cập nhật thảo luận, kênh và sắc thái Khách hàng
Theo dõi diễn biến thị phần thảo luận Thương hiệu
Nắm bắt thông tin nhạy cảm đối với Thương hiệu
Dashboard hiển thị tức thời các chỉ số về Thương hiệu

từ 10 triệu /Tháng

GÓI NÂNG CAO
Brand & Customer Insight
Đo lường & đánh giá chỉ số sức khoẻ Thương hiệu và đối thủ
Nắm bắt chính xác insight và nỗi đau Khách hàng
Phân tích các yếu tố thành công, rào cản của hoạt động truyền thông
Tư vấn theo diễn biến dữ liệu và kết quả báo cáo đo lường thực tế

từ 25 triệu/ Tháng

GÓI CAO CẤP
Brand Health Management
Phân tích tổng quan thị trường và Ngành
Đo lường chi tiết chiến dịch, độ phủ nhận diện Thương hiệu và đối thủ
Cập nhật thông tin nhạy cảm, tiêu cực liên quan Thương hiệu
Dự đoán các xu hướng sắp tới phù hợp cho hoạt động Thương hiệu

từ 30 triệu/ Tháng

..3.

Đặt lịch hẹn