Social Listening

Tối ưu hoá hoạt động truyền thông và Nâng tầm quản trị Thương hiệu.

Đối với mỗi đề cập liên quan đến Thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội, đều có thể là một cơ hội đầy mới mẻ và tiềm năng cho các nhà quản trị Thương hiệu tận dụng để tạo ra những nội dung hoặc thông điệp truyền thông, giúp thúc đẩy sự gắn kết của Khách hàng. Với hệ thống lắng nghe và theo dõi thông tin mạng xã hội kết hợp Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và con người, Kompa sẽ thu thập đầy đủ thông tin, phân tích chi tiết dữ liệu giúp Doanh nghiệp theo dõi sức khoẻ Thương hiệu, tìm kiếm những “sự thật ngầm hiểu” (Insight) của Khách hàng, quan sát đối thủ và thị trường 24/7.

Giá trị giải pháp mang lại cho Doanh nghiệp

THEO DÕI NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG

QUẢN TRỊ DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU

CẢNH BÁO THÔNG TIN NHẠY CẢM

Cập nhật – Theo dõi – Phân tích nhận diện Thương hiệu

Dữ liệu được thu thập, tổng hợp và phân tích dựa theo các từ khoá về Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đối thủ…giúp Doanh nghiệp có được góc nhìn toàn diện thông qua các chỉ số như:

Lượng thảo luận (Buzz volume): Là tổng lượng bài đăng, bình luận và chia sẻ liên quan đến Thương hiệu ở chế độ công khai.
Thị phần thảo luận (Share of voice): Là chỉ số thể hiện tương quan về lượng tương tác của Thương hiệu so với các đối thủ cùng ngành hàng.
Nội dung thảo luận (Attribute, Labels): Là những chủ đề thảo luận có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Thương hiệu.
Sắc thái thảo luận (Sentiment): Là chỉ số thể hiện mức độ tích cực (positive), trung tính (neutral) hay tiêu cực (negative) của các thảo luận về Thương hiệu.
Người dùng mục tiêu (Target audience): tổng quan về người dùng tham gia thảo luận trong ngành hàng, phân tích chi tiết các yếu tố khác biệt giữa các vùng vị trí địa lý.

Đo lường hiệu quả Truyền thông

Đề cập đến việc phân tích hiệu quả các kênh truyền thông, phân tích đối thủ hay xu hướng tiêu dùng trên thị trường, Kompa thu thập, tổng hợp và kiểm tra hàng ngàn nguồn dữ liệu để cung cấp những hiểu biết chuyên sâu mang tính quyết định cho từng bước đi của thương hiệu.

Đôi khi, chỉ cần một cuộc thảo luận có nhắc tên Thương hiệu hoặc đối thủ cũng trở thành một cơ hội lớn mang lại thành công cho Thương hiệu, việc bỏ qua bất kỳ một thời cơ nào cũng trở thành điều khá đáng tiếc đối với các nhà quản trị Thương hiệu.

Quản trị danh tiếng Thương hiệu

Kompa với hệ thống thu thập dữ liệu và phân tích các sắc thái thảo luận 24/7, tự động gửi đi cảnh báo về cấp độ thông tin tiêu cực đã thống nhất với Doanh nghiệp thông qua (email/sms), trong thời gian trung bình từ 15-30’ giúp các nhà quản trị Thương hiệu bắt kịp thời điểm và nguồn gốc sự việc để lên kế hoạch ứng phó và xử lí, bảo vệ danh tiếng Thương hiệu.

Các Giải pháp Đo lường Theo Nhu Cầu

GÓI CƠ BẢN
Brand Monitoring
Cập nhật thảo luận, kênh và sắc thái Khách hàng
Theo dõi diễn biến thị phần thảo luận Thương hiệu
Nắm bắt thông tin nhạy cảm đối với Thương hiệu
Dashboard hiển thị tức thời các chỉ số về Thương hiệu

từ 10 triệu /Tháng

GÓI NÂNG CAO
Brand & Customer Insight
Đo lường & đánh giá chỉ số sức khoẻ Thương hiệu và đối thủ
Nắm bắt chính xác insight và nỗi đau Khách hàng
Phân tích các yếu tố thành công, rào cản của hoạt động truyền thông
Tư vấn theo diễn biến dữ liệu và kết quả báo cáo đo lường thực tế

từ 25 triệu/ Tháng

GÓI CAO CẤP
Brand Health Management
Phân tích tổng quan thị trường và Ngành
Đo lường chi tiết chiến dịch, độ phủ nhận diện Thương hiệu và đối thủ
Cập nhật thông tin nhạy cảm, tiêu cực liên quan Thương hiệu
Dự đoán các xu hướng sắp tới phù hợp cho hoạt động Thương hiệu

từ 30 triệu/ Tháng

..3.

Các bài viết cập nhật thông tin & báo cáo thị trường

Đặt lịch hẹn