Quản trị danh tiếng Thương hiệu trên mạng xã hội

Đồng hành cùng Doanh nghiệp trong việc quản trị khủng hoảng truyền thông.

Danh tiếng Thương hiệu là những giá trị mà Khách hàng nhận định và cảm nhận được thông qua sản phẩm, dịch vụ đến các thông điệp truyền thông, người đại diện hình ảnh…của một Doanh nghiệp. Việc xây dựng hình ảnh Thương hiệu và bảo vệ Danh tiếng trên mạng xã hội hiện nay là nhiệm vụ “tối quan trọng” ở bất kì Doanh nghiệp nào. Doanh nghiệp có thể mất một khoảng thời gian để xây dựng hình ảnh Thương hiệu, nhưng bất kì sự việc nhạy cảm/tiêu cực khách quan hay chủ quan cũng dễ trở thành mối đe doạ đến việc hình thành và giữ vững được Danh tiếng.

Quy trình Kompa xử lí cùng Khách hàng

Theo dõi, nhận biết và khoanh vùng sự việc

Đề xuất và hỗ trợ phương án ứng phó linh hoạt

Duy trì kiểm soát và tối ưu hoá thông tin trung lập

Tư vấn phương án phục hồi sức khoẻ Thương hiệu

1/ Theo dõi – Nhận biết – Khoanh vùng sự việc

  • Kompa phân loại và thống nhất với Doanh nghiệp các cấp độ thông tin tiêu cực dựa trên sắc thái thảo luận.
  • Liên tục theo dõi, cảnh báo thông tin tiêu cực thông qua SMS/ Email với thời gian trung bình 15-30’.
  • Truy gõ nguồn gốc sự việc ảnh hưởng đến Thương hiệu để giải quyết triệt để.

2/ Đề xuất và hỗ trợ phương án ứng phó linh hoạt

-Tư vấn phương án giải quyết phù hợp cho Doanh nghiệp.

-Sử dụng công nghệ và mối liên kết rộng rãi với báo chí, KOLs/KOCs, diễn đàn…để hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa và xử lí khủng hoảng.

3/ Duy trì kiểm soát và tối ưu hoá thông tin trung lập

Quan sát và theo dõi đảm bảo sự việc đã được kiểm soát 100%

4/ Tư vấn phương án phục hồi sức khoẻ Thương hiệu

Các Giải pháp Đo lường Theo Nhu Cầu

GÓI CƠ BẢN
Brand Monitoring
Cập nhật thảo luận, kênh và sắc thái Khách hàng
Theo dõi diễn biến thị phần thảo luận Thương hiệu
Nắm bắt thông tin nhạy cảm đối với Thương hiệu
Dashboard hiển thị tức thời các chỉ số về Thương hiệu

từ 10 triệu /Tháng

GÓI NÂNG CAO
Brand & Customer Insight
Đo lường & đánh giá chỉ số sức khoẻ Thương hiệu và đối thủ
Nắm bắt chính xác insight và nỗi đau Khách hàng
Phân tích các yếu tố thành công, rào cản của hoạt động truyền thông
Tư vấn theo diễn biến dữ liệu và kết quả báo cáo đo lường thực tế

từ 25 triệu/ Tháng

GÓI CAO CẤP
Brand Health Management
Phân tích tổng quan thị trường và Ngành
Đo lường chi tiết chiến dịch, độ phủ nhận diện Thương hiệu và đối thủ
Cập nhật thông tin nhạy cảm, tiêu cực liên quan Thương hiệu
Dự đoán các xu hướng sắp tới phù hợp cho hoạt động Thương hiệu

từ 30 triệu/ Tháng

..3.

Đặt lịch hẹn