Tuyển dụng

Kompa luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn của các thành viên Kompa-ers. Tại đây chúng tôi cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc để tối đa hóa sự sáng tạo, nhân văn, để mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển sự nghiệp ngang nhau.

Năng động

Môi trường làm việc năng động, đề cao tính cá nhân, sáng tạo và đổi mới.

Minh bạch

Cam kết minh bạch và trung thực trong làm việc và các hoạt động kinh doanh.

Nhân văn

Văn hóa, chính sách, định hướng, đào tạo để tạo môi trường cùng nhau phát triển.

Giá trị cốt lõi của Kompa

Hướng đến sự phát triển bền vững, Kompa xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự tử tế, sẵn sàng chia sẻ, chính trực, đam mê và vươn đến đạt được thành tựu cho mỗi cá nhân.

Tử tế

Sẵn sàng chia sẻ

Chính trực

Đam mê

Thành tựu

Kompa - Nơi khởi đầu tương lai của bạn

Đăng ký ứng tuyển ngay và trở thành một thành viên của gia đình Kompa lớn mạnh.

Nếu mục tiêu là đo lường, tận dụng và nâng tầm Thương hiệu dựa trên dữ liệu thực tế và hiệu quả, Kompa có thể giúp bạn!

Đặt lịch hẹn