Công nghệ tiên tiến

Độ phủ rộng lớn

Hỗ trợ nhanh chóng

Giải pháp toàn diện

Kompa Media

Giải pháp Kompa Media tối ưu hoạt động truyền thông của Doanh nghiệp dựa trên độ phủ dữ liệu toàn diện, dịch vụ hỗ trợ 24/7 và các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu.
Đo Lường Sức Khỏe Thương Hiệu
Nghiên Cứu Thị Trường
Đánh giá hiệu quả chiến dịch
Quản Trị Danh Tiếng Thương Hiệu

Filum

Nghiên cứu và xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu của doanh nghiệp.
Hợp nhất nguồn dữ liệu
Tạo luồng & kích hoạt
Nghiên cứu hành vi người dùng

Performance Marketing

Tăng hiệu quả chiến dịch quảng cáo nhờ tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng nhất.
Độ phủ rộng lớn
Tối ưu trên đa nền tảng
Ứng dụng AI tiên tiến
Quảng cáo trúng đích

Digital Center

Trung tâm Quản trị và kiểm soát thông tin truyền thông Doanh nghiệp.
Tối ưu hoạt động Thương hiệu
Xây dựng chiến lược phát triển
Quản trị theo thời gian thực

Innovation Hub

Thẩm định, tư vấn và chuyển giao ứng dụng các giải pháp công nghệ vào mô hình hoạt động của Doanh nghiệp.
Cập nhật xu hướng công nghệ
Tối ưu mô hình Doanh nghiệp
Mở rộng dịch vụ R&D

Analytics Consulting

Giải pháp chuyển giao hệ thống và quy trình hiện hữu sang nền tảng quản lý ứng dụng công nghệ mới.
Tạo Dashboard Doanh nghiệp
Cải thiện kết quả kinh doanh
Phân tích dữ liệu Doanh nghiệp

Kompa Ventures

Hỗ trợ các Doanh nghiệp phát triển thông qua hệ sinh thái các sản phẩm xoay quanh Trí Tuệ Nhân Tạo (A.I), Dữ Liệu Lớn (Big Data), và các Dịch vụ Tư vấn và Phân tích Dữ liệu (DAaaS).
Xây dựng hệ sinh thái Công nghệ
Hợp tác liên doanh
Hỗ trợ nguồn vốn