Tăng cường kết nối Thương hiệu trong cộng đồng

Tăng cường nhận diện và sự gắn kết của Thương hiệu trong các cộng đồng khách hàng mục tiêu trên nền tảng mạng xã hội với các nội dung đáp ứng đúng nhu cầu, thông tin, đánh giá mà khách hàng đang tìm kiếm nhằm tăng tỉ lệ quan tâm, yêu thích và ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm/dịch vụ trong suốt hành trình của khách hàng.

GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO THƯƠNG HIỆU

TĂNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

LAN TRUYỀN

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

MỞ RỘNG KÊNH TRUYỀN THÔNG

1/ Tư vấn chiến lược

Lên chiến lược bám sát theo thông điệp truyền thông hoặc thông điệp của Thương hiệu muốn truyền tải.

2/ Lên kế hoạch nội dung

Phát triển định hướng nội dung chi tiết theo chiến lược đã được thống nhất.

3/ Hệ thống trang và cộng đồng tiềm năng

Sử dụng lợi thế công cụ Social listening để tìm kiếm, khoanh vùng và đánh giá các trang/ cộng đồng tiềm năng phù hợp với các tiêu chí đối tượng mục tiêu và thông điệp cần truyền tải.

4/ Triển khai và Báo cáo

Triển khai nội dung theo kế hoạch và cập nhật liên tục tình hình nhằm chủ động đưa ra thêm đề xuất có lợi cho chiến dịch.

Đặt lịch hẹn