Trung tâm dữ liệu số

Với hệ thống tổng hợp dữ liệu lớn, Doanh nghiệp có thể hiểu và nắm bắt các hoạt động của đối thủ và thị trường thông qua các dữ liệu được thu thập tức thời.

Giải pháp Trung Tâm Dữ Liệu Số được Kompa phát triển với mục đích giúp Doanh nghiệp tự xây dựng trung tâm dữ liệu độc lập được tinh chỉnh theo nhu cầu thực tế chuyên biệt.

GIÁ T

CHỦ ĐỘNG THEO CÁC CHỈ SỐ THƯƠNG HIỆU

CẬP NHẬT - TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TIN TỨC

TỔNG HỢP - PHÂN LOẠI TỆP KHÁCH HÀNG

ĐÁNH GIÁ KÊNH TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ

HỆ THỐNG THU THẬP – XỬ LÝ – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

​​Thu thập dữ liệu là nền tảng vận hành của hệ thống nhằm mục đích thu thập các dữ liệu liên quan đến đối tượng nghiên cứu trên các nền tảng mạng xã hội và các nguồn trực tuyến khác. Xử lý dữ liệu nhằm mục tiêu lọc và xoá các dữ liệu không liên quan, xác định dữ liệu mang sắc thái tích cực, tiêu cực hay trung lập và phân loại dữ liệu theo thuộc tính (Lãnh đạo, sản phẩm, giá cả, chất lượng, chăm sóc khách hàng,…), sau đó dựa trên các dữ liệu đã được xử lí và hệ thống rõ ràng sẽ tiến hành phân tích và đưa ra các nhận định để làm cơ sở cho việc lên kế hoạch chiến lược truyền thông.

Quy trình:
  • 1Xây dựng bộ từ khoá
  • 2Đào tạo phương thức xử lí dữ liệu
  • 3Thiết lập quy trình thu thập dữ liệu

ĐÀO TẠO MÔ HÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Kompa đồng hành cùng Doanh nghiệp tạo dựng và vận hành Trung tâm dữ liệu số với sự kết hợp của các phòng ban trên các hạng mục.

Quy trình:
  • 1Thiết lập hạ tầng cơ sở thu thập dữ liệu đến hệ thống phân tích dữ liệu
  • 2Đào tạo thực hiện báo cáo chuyên sâu và tuỳ biến cho các cấp bậc phòng ban trong Doanh nghiệp
  • 3Quy trình thực hiện theo dõi và quản trị khủng hoảng truyền thông

Đặt lịch hẹn