Theo báo cáo của Sprout Social về xu hướng Social Media năm 2022, Khách hàng lựa chọn các nền tảng Facebook, Instagram và Youtube để phản hồi và thắc mắc về sản phẩm dịch vụ của Thương hiệu. Trong đó Facebook chiếm 60%, Instagram 35% và Youtube 33%.

Báo cáo cũng cho thấy, các nỗ lực của các Marketer có phần hơi lệch hướng so với xu hướng Khách hàng, khi tập trung chủ yếu vào Facebook, Instagram và Twitter.

Youtube vẫn còn rất nhiều tiềm năng mà Thương hiệu không thể bỏ lỡ. Đây là kênh Thương hiệu có thể đăng tải thông tin về sản phẩm dịch vụ hoặc các nội dung hữu ích phù hợp với mối quan tâm của Khách hàng trong lĩnh vực Thương hiệu đang phát triển.

 

<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>

Nếu mục tiêu là đo lường, tận dụng và nâng tầm Thương hiệu dựa trên dữ liệu thực tế và hiệu quả, Kompa có thể giúp bạn!

Đặt lịch hẹn