Kính gửi: Quý khách hàng của Kompa Technology

Đầu tiên, Công ty Kompa Technology chân thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và hợp tác của Quý khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Nhận được sự ủng hộ, lời khen và những lời góp ý của Quý khách hàng, Kompa Technology luôn luôn không ngừng cố gắng phát triển sản phẩm/dịch vụ, mang lại ngày càng nhiều giá trị chất lượng hơn đối với khách hàng.

Ngày 01/07/2023 vừa qua Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân (nguồn dẫn) đã bắt đầu có hiệu lực, ảnh hưởng đến một số sản phẩm/dịch vụ mà Kompa Technology đang cung cấp cho Quý khách hàng.

Chính vì thế, sau khi tiến hành nghiên cứu, rà soát kỹ cũng như tham khảo ý kiến, sự tư vấn từ phía các công ty/đơn vị chuyên về Luật, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các sản phẩm/dịch vụ sẽ được điều chỉnh, thay đổi để đảm bảo tính hợp pháp sau khi Nghị định này có hiệu lực.

1. Xét tính hợp pháp của các sản phẩm/dịch vụ Kompa đang cung cấp

Các báo cáo phân tích về hội thoại công khai trên Mạng xã hội của Kompa không xâm nhập vào bất kỳ cơ sở dữ liệu của các cá nhân, cũng như Kompa khẳng định không mua, bán dữ liệu người dùng với các công ty/agency dữ liệu khác. Tất cả hội thoại được phân tích không thuộc và không bao hàm thông tin cá nhân của một đối tượng định danh.

Chiếu theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP:

Định nghĩa dữ liệu cá nhân “Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.” (Khoản 1 Điều 2)

Định nghĩa thông tin xác định một con người cụ thể “Thông tin giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể”. (Khoản 2, Điều 2)

Vậy theo các định nghĩa này, các thông tin hội thoại của người dùng Mạng xã hội chỉ được xem là dữ liệu cá nhân khi và chỉ khi kết hợp với các thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể như họ tên, số điện thoại… Kompa không thực hiện xâm nhập cơ sở dữ liệu hoặc mua bán bất kỳ thông tin cá nhân trong các sản phẩm dịch vụ cung cấp. Cơ sở dữ liệu nguồn cho các báo cáo phân tích của Kompa là nguồn công khai do người dùng để lại trên mạng xã hội và những nội dung này không được người dùng đăng ký xác minh bảo mật với bất kỳ cơ quan nào nên không có cơ sở xác minh tính chính xác về định danh cá nhân.

2. Những thay đổi trong các sản phẩm/ dịch vụ của Kompa từ ngày 01/07/2023 nhằm chấp hành nghị định 13 gồm:

2.1. Các email và SMS cảnh báo thông tin tiêu cực của Kompa gửi đến quý khách hàng sẽ không bao gồm/đi kèm đi các thông tin có thể giúp định danh một cá nhân chiếu theo khoản 3, Điều 2 của nghị định 13/2023/NĐ-CP như thông tin liên lạc (số điện thoại, email, nơi ở) và các yếu tố Nhân Khẩu Học (Giới tính, vùng miền, độ tuổi, quốc tịch). Những thông tin này nếu có trong nội dung sẽ được mã hóa/làm mờ/ẩn đi để đảm bảo tính hợp pháp.

2.2. Kompa cũng không cung cấp các dữ liệu thô được thu thập từ Mạng xã hội mà có các trường thông tin có thể giúp định danh một cá nhân bao gồm thông tin liên lạc (số điện thoại, email, nơi ở) và các yếu tố Nhân Khẩu Học (Giới tính, vùng miền, độ tuổi, quốc tịch) chiếu theo khoản 3, Điều 2 của nghị định 13/2023/NĐ-CP.

2.3. Các báo cáo của Kompa khi phân tích các yếu tố Nhân Khẩu Học (Demographic) của khách hàng sẽ chỉ dựa trên hội thoại, nghiên cứu dữ liệu và hoàn toàn không dựa trên thông tin giúp định danh của bất cứ một cá nhân nào dù đó là dữ liệu công khai khi chưa có sự cho phép của người được khảo sát chiếu theo Điều 9, Quyền của chủ thể dữ liệu trong nghị định nghị định 13/2023/NĐ-CP.

3. Thời gian áp dụng thay đổi:

Ngay sau khi Kompa Technology gửi thông báo này đến Quý Khách hàng.

Kompa Technology nghiêm chỉnh chấp hành theo Quy định của Pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Quý khách hàng cũng như của chính Kompa Technology nên rất hy vọng Quý khách hàng thấu hiểu cho những thay đổi về sản phẩm/dịch vụ đang cung cấp từ phía Kompa Technology.

Trân Trọng,

<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
Đặt lịch hẹn