Hầu hết các Doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều cần chuẩn bị cho mình những biện pháp để đối phó các loại rủi ro và mối đe dọa đến hoạt động kinh doanh. Những rủi ro này có thể phát sinh từ các sai sót, hoạt động thiếu hiệu quả, các cuộc tấn công mạng, sử dụng các ứng dụng không an toàn,… Và việc phân tích rủi ro trong kinh doanh sẽ giúp chúng ta làm điều này. Vậy phân tích rủi ro là gì, có tác dụng gì trong hoạt động kinh doanh và các bước thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Phân tích rủi ro là gì?

Phân tích rủi ro có thể được hiểu là một quy trình gồm nhiều bước mà các Doanh nghiệp sử dụng để xác định các rủi ro và các mối đe dọa tiềm ẩn đối với các hoạt động và quy trình của công ty, từ đó phân tích chúng để đo lường mức độ nghiêm trọng của tác động và khả năng xảy ra. Sau đó tạo ra các chiến lược để tự bảo vệ mình trước những rủi ro này. Thực hiện phân tích rủi ro thường xuyên cũng giảm thiểu khả năng bị tổn thất của Doanh nghiệp trước các sự kiện bất ngờ.

Phân tích rủi ro trong kinh doanh là phương tiện quan trọng để Doanh nghiệp tự bảo vệ mình

Phân tích rủi ro trong kinh doanh là phương tiện quan trọng để Doanh nghiệp tự bảo vệ mình

Các bước cơ bản trong phân tích rủi ro:

Một quy trình phân tích rủi ro thường xoay quanh một vài bước cơ bản. Các bước này được áp dụng chung cho các phương pháp phân tích rủi ro khác nhau, được sử dụng dưới các hình thức khác nhau và bằng các phương tiện khác nhau.

Các bước cơ bản trong bất kỳ phương pháp phân tích rủi ro nào bao gồm:

  • Xác định những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến Doanh nghiệp của bạn – điều này có thể được thực hiện thông qua các buổi động não với nhóm của bạn hoặc bằng cách tiến hành phân tích SWOT.
  • Khi bạn đã xác định được các rủi ro, bạn cần xác định khả năng xảy ra, tác động và mức độ nghiêm trọng của chúng. Để làm điều này, bạn sẽ cần thu thập dữ liệu và thông tin về các rủi ro. Điều này có thể được thực hiện thông qua dữ liệu lịch sử, khảo sát, phỏng vấn hoặc nghiên cứu thị trường.
  • Tạo hoặc sử dụng một mô hình để phân tích rủi ro
  • Lấy mẫu mô hình để hiểu rõ hơn về các rủi ro
  • Phân tích kết quả thu được từ các bước trên
  • Khi bạn đã có tất cả thông tin, bạn có thể phát triển một kế hoạch quản lý rủi ro. Kế hoạch này sẽ liên quan đến việc giảm thiểu rủi ro để chúng ít có khả năng xảy ra hơn hoặc có tác động nhỏ hơn nếu chúng xảy ra.
Phân tích rủi ro giúp Doanh nghiệp có những hướng đi đúng đắn

Phân tích rủi ro giúp Doanh nghiệp có những hướng đi đúng đắn

Đánh giá rủi ro và phân tích rủi ro không giống nhau

Đánh giá rủi ro và phân tích rủi ro thường được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, chúng thật sự không giống nhau. Đánh giá rủi ro là bước đầu tiên trong quá trình phân tích rủi ro, đó là khi bạn xác định được những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình.

Đánh giá rủi ro tập trung chủ yếu vào an toàn và xác định mối nguy hiểm. Trong khi đó phân tích rủi ro cần đánh giá tác động, khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của những rủi ro đó.

Các loại phương pháp phân tích rủi ro

Có hai loại phương pháp phân tích rủi ro: phân tích rủi ro định tính và phân tích rủi ro định lượng.

Phân tích rủi ro định tính

Phân tích rủi ro định tính sẽ xếp hạng hoặc cho điểm rủi ro dựa trên nhận thức về khả năng xảy ra rủi ro và mức độ nghiêm trọng của hậu quả. Nó sử dụng thang đo để đánh giá rủi ro, chẳng hạn như thấp, trung bình và cao.

Phương pháp phân tích rủi ro này thường được sử dụng sớm trong quản lý rủi ro. Nó giúp bạn ưu tiên tập trung vào những rủi ro có nhiều khả năng xảy ra nhất và có tác động lớn nhất.

Phân tích rủi ro định lượng

Phân tích rủi ro định lượng sử dụng các giá trị số để đánh giá rủi ro. Nó ước tính khả năng xảy ra và tác động của rủi ro bằng cách sử dụng các phương pháp và dữ liệu thống kê.

Phương pháp phân tích rủi ro này thường được sử dụng sau này trong quy trình quản lý rủi ro. Khi bạn đã xác định và ưu tiên các rủi ro, bạn có thể sử dụng phân tích rủi ro định lượng để có được bức tranh chính xác hơn về hậu quả tiềm ẩn của chúng.

Các bước thực hiện phân tích rủi ro

Đây là các bước cơ bản bạn cần thực hiện trong quá trình phân tích rủi ro:

Bước 1: Xác định rủi ro

Bước đầu tiên là xác định các rủi ro liên quan đến dự án hoặc Doanh nghiệp của bạn. Để làm điều này, bạn cần hiểu những gì có thể sai sót và hậu quả của chúng. Sau đó, bạn có thể liệt kê tất cả các rủi ro đã xác định của mình.

Bước 2: Phân tích rủi ro

Một khi bạn đã xác định được những rủi ro, bạn cần phân tích chúng. Điều này liên quan đến việc hiểu khả năng mỗi rủi ro sẽ xảy ra và tác động của nó nếu nó xảy ra. Bạn có thể sử dụng ma trận rủi ro để giúp bạn thực hiện bước này.

Bước 3: Đánh giá rủi ro

Sau khi bạn đã phân tích các rủi ro, bạn cần đánh giá chúng vì điều này liên quan đến việc quyết định bạn sẽ chấp nhận rủi ro nào và bạn sẽ tránh hoặc giảm thiểu rủi ro nào.

Bước 4: Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro

Sau khi bạn đã đánh giá các rủi ro, bạn phải phát triển một kế hoạch quản lý rủi ro. Kế hoạch này nên nêu chi tiết cách bạn sẽ tránh hoặc giảm thiểu những rủi ro mà bạn đã xác định.

Bước 5: Hành động

Bước cuối cùng là hành động. Điều này có thể liên quan đến việc thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro hoặc thiết lập các kế hoạch dự phòng.

Phân tích rủi ro giúp bạn có kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả

Phân tích rủi ro giúp bạn có kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả

Quản trị rủi ro hiệu quả với các dịch vụ của Kompa

Kompa là công ty ứng dụng công nghệ dữ liệu (AI, machine learning) trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) trong vận hành và phát triển Doanh nghiệp. Dịch vụ của Kompa cung cấp các giải pháp toàn diện trong quản trị rủi ro Doanh nghiệp như:

  • Nắm bắt và phân tích mọi dữ liệu trên thị trường, từ đó tìm ra insight hoặc nỗi đau của khách hàng trên môi trường truyền thông số để từ đó tối ưu hoá hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ cập nhật sức khỏe Thương hiệu một cách nhanh chóng và xuyên suốt. Từ đó đánh giá được các chỉ số sức khoẻ của Thương hiệu đồng thời so sánh trực diện với đối thủ cạnh tranh. Qua đó hỗ trợ Doanh nghiệp đưa ra quyết định.
  • Giúp Doanh nghiệp phát hiện, phân tích và tổng hợp các thông tin, hình thức liên hệ với nguồn đăng tiêu cực/ nhạy cảm trong các trường hợp khẩn cấp.
  • Giúp Thương hiệu nhận biết được những thay đổi của thị trường để lập chiến lược tiếp cận mục tiêu hiệu quả hơn. Đồng thời cũng hỗ trợ phân tích và đúc kết các rào cản, yếu tố thành công của các hoạt động truyền thông, tư vấn thêm theo diễn biến dữ liệu và kết quả báo cáo đo lường thực tế.
Quản trị rủi ro Doanh nghiệp hiệu quả với các giải pháp của Kompa

Quản trị rủi ro Doanh nghiệp hiệu quả với các giải pháp của Kompa

 

Tổng kết

Phân tích rủi ro là công cụ quan trọng giúp bạn đưa ra những quyết định kinh doanh tốt hơn. Bằng cách hiểu các thành phần, loại và phương pháp phân tích rủi ro, cũng như cách thực hiện phân tích rủi ro trong kinh doanh, bạn sẽ có thể sử dụng công cụ này một cách hiệu quả trong Doanh nghiệp của mình.

>Xem thêm: 8 bước quản trị rủi ro dành cho Doanh nghiệp

<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
Đặt lịch hẹn