Xu hướng tiêu dùng chuyển dịch từ thị trường truyền thống sang môi trường số khiến sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trở nên khốc liệt. Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn với hành trình mua sắm ngày càng phong phú.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ dữ liệu, giải pháp Social Listening từ Kompa Group giúp các Doanh nghiệp thu thập dữ liệu, ứng dụng đo lường để nghiên cứu chuyên sâu về người tiêu dùng trên môi trường số. Thông qua đó, định hướng và điều chỉnh chiến lược truyền thông nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu nhất.

Xem thêm về giải pháp Social Listening & Media của Kompa Group trong phóng sự của VTC2.

<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
Đặt lịch hẹn