Quá trình phát triển của mỗi tập đoàn kinh tế (TĐKT) , dưới tác động của môi trường kinh doanh cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro như rủi ro cạnh tranh, rủi ro pháp luật, rủi ro quản trị, rủi ro điều hành. .. và không thể không kể những rủi ro tài chính. Khi rủi ro tài chính gia tăng sẽ dẫn đến những rủi ro tài chính cho TĐKT. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến rủi ro tài chính và quản lý rủi ro tài chính trong từng TĐKT cũng như phương thức giúp phòng ngừa nguy cơ rủi ro tài chính nhằm hướng vào hoạt động quản trị một cách chất lượng.

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM)

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM)

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) là gì?

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh doanh để mô tả các phương pháp quản lý rủi ro mà các công ty sử dụng để xác định và giảm thiểu rủi ro có thể gây ra vấn đề cho doanh nghiệp.Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) là điều cần thiết để các công ty đại chúng và tư nhân tiếp cận quản lý rủi ro một cách tự tin. Một phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả, nếu được tích hợp đúng cách, có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho công ty.

4 loại rủi ro doanh nghiệp

Năm 2004, nhóm nghiên cứu của JLA đã phân tích 76 công ty thuộc S&P 500 về các loại rủi ro của họ, trong đó có sự sụt giảm 30% hoặc cao hơn về giá trị thị trường. Họ phát hiện ra rằng 61% số lần xảy ra là do rủi ro chiến lược, 30% là rủi ro hoạt động và 9% là rủi ro tài chính.

 • Rủi ro nguy hiểm bao gồm những rủi ro có mức độ đe dọa cao đối với tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản.
 • Rủi ro tài chính đề cập đến rủi ro liên quan trực tiếp đến tiền. Chúng bao gồm các hậu quả tài chính như tăng chi phí hoặc giảm doanh thu.
 • Rủi ro chiến lược là rủi ro ảnh hưởng hoặc được tạo ra bởi các quyết định kinh doanh chiến lược.
 • Rủi ro hoạt động là những rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến một tổ chức.

Chiến lược ứng phó rủi ro để quản trị rủi ro doanh nghiệp

Ban quản trị chọn một trong năm chiến lược ứng phó rủi ro thích hợp dưới đây để đối phó với những rủi ro đã xác định của họ:

Tránh rủi ro

Việc loại bỏ các rủi ro hoặc hoạt động có thể tác động tiêu cực đến tài sản của tổ chức. Ví dụ: việc hủy bỏ hoặc tạm dừng một dây chuyền sản xuất hoặc sản phẩm được đề xuất.

Giảm thiểu rủi ro

Giảm thiểu hoặc hạn chế mức độ nghiêm trọng của tổn thất. Ví dụ, ban quản trị có thể lập kế hoạch thường xuyên đến các nhà cung cấp chính của họ để xác định sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Hành động thay thế

Việc xem xét các cách khả thi khác để giảm thiểu rủi ro.

Chia sẻ hoặc bảo hiểm

Các hành động chuyển giao rủi ro cho bên thứ ba, chẳng hạn như các cơ quan bảo hiểm. Ví dụ: mua một chính sách bảo hiểm có thể bảo hiểm mọi tổn thất bất ngờ cho doanh nghiệp.

Chấp nhận rủi ro

Sự thừa nhận các rủi ro đã xác định và sẵn sàng chấp nhận hậu quả của chúng. Thông thường, bất kỳ tổn thất nào do rủi ro không được bảo hiểm hoặc tránh được là một ví dụ về chấp nhận rủi ro.

Các yếu tố cốt lõi của quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp

ERM tuân theo một quy trình rất khác biệt và liên tục, trong đó nó chủ động xác định và đánh giá lại các rủi ro chiến lược và chính khác nhau để đảm bảo an ninh tài chính cho doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm năm yếu tố cụ thể:

 • Thiết lập chiến lược/mục tiêu: Hiểu các chiến lược và rủi ro liên quan của doanh nghiệp.
 • Xác định rủi ro: Cung cấp hồ sơ rõ ràng về các rủi ro chính có thể tác động tiêu cực đến tình hình tài chính chung của công ty.
 • Đánh giá rủi ro: Các rủi ro đã xác định được phân tích nghiêm ngặt để xác định cả khả năng và tiềm năng của chúng.
 • Ứng phó với rủi ro: Xem xét các chiến lược ứng phó với rủi ro khác nhau và chọn các lộ trình có thể hành động phù hợp để điều chỉnh các rủi ro đã xác định với khả năng chấp nhận rủi ro của ban quản lý.
 • Truyền thông và giám sát: Thông tin và dữ liệu liên quan cần được giám sát và truyền đạt liên tục ở tất cả các cấp phòng ban.

Ví dụ về quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp

Thiết lập chiến lược/mục tiêu: Hãy xem xét Tesla, một công ty giao dịch công khai hoạt động trong hai phân khúc chính – sản xuất ô tô và năng lượng. Trong ví dụ này, ERM sẽ bắt đầu bằng cách xem xét điều gì thúc đẩy giá trị của công ty trong quá trình thiết lập chiến lược/mục tiêu. Đối với Tesla, điều này có thể bao gồm lợi thế cạnh tranh của công ty, các sáng kiến ​​chiến lược mới, dòng sản phẩm chính hoặc mua lại.

 • Nhận dạng rủi ro: Sau khi các trình điều khiển chính được xác định, quy trình ERM sẽ bắt đầu quá trình xác định rủi ro bằng cách đánh giá các rủi ro liên quan có khả năng cản trở sự thành công của từng trình điều khiển chính.
 • Đánh giá rủi ro: Các rủi ro sau đó phải được phân tích cẩn thận từ các quan điểm liên bộ phận trong bước đánh giá rủi ro.
 • Ứng phó với rủi ro: Sau khi thảo luận và thừa nhận về các rủi ro tiềm ẩn được hoàn thành bởi quản lý cấp trên, các giám đốc điều hành sẽ xem xét một chiến lược ứng phó với rủi ro tối ưu.
 • Truyền thông và giám sát: Cuối cùng, quản lý cấp trên sẽ đo lường, giám sát và truyền đạt hiệu quả của các chiến lược ứng phó với rủi ro bằng cách sử dụng bất kỳ chỉ báo rủi ro chính nào mà tổ chức đó cho là hiệu quả.

Quản trị rủi ro Doanh nghiệp cho các tổ chức Tài chính là gì?

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) cho các tổ chức tài chính

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) cho các tổ chức tài chính

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) cho các tổ chức tài chính đề cập đến các hệ thống hiện có để xác định và quản lý tất cả các rủi ro trong một công ty dịch vụ tài chính. Chúng bao gồm rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động, rủi ro sự kiện và rủi ro chiến lược.

Tại sao Quản trị rủi ro doanh nghiệp lại quan trọng đối với các tổ chức tài chính?

Các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty quản lý đầu tư được giao nhiệm vụ quản lý tài chính của nền kinh tế. Bởi vì các tổ chức tài chính rất quan trọng về mặt hệ thống đối với nền kinh tế nên chúng được quản lý rất chặt chẽ. Những rủi ro mà các công ty này gặp phải có thể tác động đến nền kinh tế rộng lớn hơn, và do đó, điều đặc biệt quan trọng đối với họ là phải có các quy trình và hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp được phát triển tốt.

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 dẫn đến sự sụp đổ của các tổ chức tài chính lớn như Bear Stearns và Lehman Brothers, áp lực bên trong và bên ngoài đối với việc quản lý rủi ro trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ngày càng gia tăng.

Lợi ích của Quản lý rủi ro doanh nghiệp đối với các tổ chức Tài chính

Lợi ích của Quản trị rủi ro Doanh nghiệp Tài chính

Lợi ích của Quản trị rủi ro Doanh nghiệp Tài chính

Quản lý rủi ro doanh nghiệp có thể giúp các tổ chức tài chính theo nhiều cách, bao gồm:

 • Duy trì tuân thủ: Như đã đề cập, các tổ chức tài chính được quản lý rất chặt chẽ và có thể phải đối mặt với các hình phạt theo quy định nghiêm trọng nếu họ bị phát hiện không tuân thủ. Một hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp mạnh mẽ có thể giúp các tổ chức tài chính duy trì sự tuân thủ quy định và tránh bị phạt tài chính cũng như gián đoạn hoạt động.
 • Giảm thiểu tổn thất: Các tổ chức tài chính phải đối mặt với một loạt các rủi ro có thể dẫn đến tổn thất tiền tệ. Một hệ thống quản lý rủi ro mạnh mẽ có thể giúp xác định trước những tổn thất tiềm ẩn và cho phép các tổ chức quản lý những rủi ro này một cách chủ động.
 • Hỗ trợ tăng trưởng: Các tổ chức tài chính dựa vào niềm tin của người tiêu dùng để hoạt động hiệu quả. Các quy trình và hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp mạnh mẽ có thể hỗ trợ xây dựng lòng tin của người tiêu dùng theo thời gian, từ đó có thể dẫn đến tăng trưởng kinh doanh.
 • Cải thiện khả năng sinh lời: Các tổ chức tài chính có thể cải thiện khả năng sinh lời khi họ tối ưu hóa mức độ rủi ro của mình. Một hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp mạnh mẽ có thể giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất, giúp thúc đẩy lợi nhuận của các công ty này.
 • Ngoài bốn lợi ích này, việc triển khai một chương trình ERM hiệu quả thường tạo ra sự thay đổi văn hóa trong tổ chức. Các chương trình ERM hiệu quả thường cho phép các tổ chức tài chính xem xét rủi ro bằng lăng kính dài hạn hơn và phản ứng với rủi ro một cách chủ động hơn nhiều.

Khung Quản trị rủi ro Doanh nghiệp

Quản lý rủi ro doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính lớn và phức tạp là cực kỳ khó khăn. Nó đòi hỏi một số lượng đáng kể những người và tài nguyên chuyên dụng. Các hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp thành công thường được triển khai với khung ERM. Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp bao gồm bốn yếu tố chính:

 • Minh bạch rủi ro: Các rủi ro như mối đe dọa, khủng hoảng tiềm ẩn, các vấn đề pháp lý và rủi ro tài chính cần được xác định, xác định rõ ràng và được thông báo cho những người ra quyết định phù hợp.
 • Chiến lược rủi ro: Ban quản lý cần thiết lập các mức độ chấp nhận rủi ro mà công ty sẽ hoạt động. Các mức dung sai này được so sánh với các rủi ro hiện tại được quan sát để phát triển một chiến lược quản lý các rủi ro này trên toàn công ty.
 • Quyết định về rủi ro: Sau khi hiểu rõ rủi ro và thiết lập mức độ chấp nhận rủi ro, các quyết định về việc chấp nhận, phòng ngừa rủi ro, chuyển nhượng và/hoặc giảm thiểu rủi ro sẽ được đưa ra.
 • Tổ chức rủi ro: Các công ty dịch vụ tài chính cần thành lập các nhóm, hệ thống và quy trình rủi ro nội bộ mạnh mẽ để liên tục theo dõi và quản lý toàn bộ rủi ro của công ty. Điều này bao gồm thiết lập những người chủ chốt để giám sát rủi ro, đặt mục tiêu và các mốc quan trọng, đồng thời giám sát rủi ro theo thời gian.

Hy vọng sau bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Quản trị rủi ro Doanh nghiệp Tài chính là gì và những lợi ích khi thực hiện EMR.

>Xem thêm: Quy trình xử lý rủi ro trong Doanh nghiệp

 

<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
Đặt lịch hẹn