Giữa thị trường cạnh tranh sôi nổi, các rủi ro luôn tiềm ẩn trong qua trình phát triển và vận hành doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến các rủi ro đến từ việc hình ảnh lãnh đạo bị lan truyền trên các phương tiện truyền thông một cách không chính thống, kèm theo là những thông tin tiêu cực và không đúng sự thật. Vậy quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và mối liên hệ với hình ảnh nhà lãnh đạo ra sao. Cách quản trị hình ảnh lãnh đạo như thế nào. Cùng Kompa khám phá trong bài viết sau.

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì ?

Quản trị rủi ro doanh nghiệp ( Enterprise risk management – ERM) là một quá trình quản lý toàn diện các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quản trị rủi ro bao gồm các việc như xác định, đo lường – đánh giá, xử lý, giảm thiểu các rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải, đồng thời tạo cơ hội mới và tối đa hóa giá trị cho doanh nghiệp.

ERM bao gồm các đánh giá và quản lý rủi ro tài chính, thông tin, pháp lý, hoạt động, hậu cần và môi trường của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ thiết lập các chính sách và hệ thống quản lý các rủi ro, đồng thời đào tạo và xây dựng năng lực cho nhân viên để hiểu và ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn.

Với mục tiêu đảm bảo sự ổn định và bền vững của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh phức tạp và đầy rẫy những thách thức, đồng thời tối đa hóa giá trị cho doanh nghiệp khi giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn, quản trị rủi ro doanh nghiệp là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cổ đông và các bên liên quan khác.

>> Xem thêm: 9 vấn đề thường gặp khi quản trị rủi ro Doanh nghiệp

Quản trị toàn diện các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động kinh doanh

Quản trị toàn diện các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động kinh doanh

Những loại rủi ro mà các doanh nghiệp gặp phải

Tùy thuộc vào ngành nghề và quy mô của từng doanh nghiệp, các rủi ro doanh nghiệp thường gặp có thể chia thành nhiều loại khác nhau, sau đây là một số rủi ro phổ biến mà các doanh nghiệp thường gặp phải:

 • Rủi ro về tài chính: rủi ro về tiền tệ, lãi suất, giá cả và tín dụng
 • Rủi ro về thông tin: các rủi ro liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu, phát tán thông tin sai lệch và lộ thông tin doanh nghiệp
 • Rủi ro về pháp lý: liên quan đến vấn đề vi phạm pháp luật, không tuân thủ các quy định của luật an toàn lao động như bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người lao động…
 • Rủi ro về hoạt động: bao gồm các rủi ro sản xuất, vận chuyển, gián đoạn sản xuất,… những rủi ro liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Rủi ro về hậu cần: những hoạt động như cung ứng và quản lý kho hàng có thể sẽ xuất hiện những rủi ro như thiếu hàng hóa, hàng tồn kho, việc nhà cung cấp phá sản,…
 • Rủi ro về môi trường: những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể làm ảnh hưởng đến môi trường như làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, tác động đến các sinh vật và đa dạng sinh học.

>>Đọc thêm: Làm thế nào để hạn chế khủng hoảng xảy ra

Quản trị thông tin hình ảnh cá nhân lãnh đạo cấp cao là một phần trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Quản trị thông tin hình ảnh cá nhân lãnh đạo cấp cao là một phần trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Quy trình quản trị rủi ro

Là một quy trình hệ thống giúp doanh nghiệp nhận biết, đánh giá, giảm thiểu, quản lý và kiểm soát các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, quản trị rủi ro được thực hiện theo quy trình sau:

 • Nhận biết rủi ro: Bước đầu trong việc quản trị rủi ro doanh nghiệp, các Doanh nghiệp cần nhận ra các rủi ro có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của họ.
 • Đánh giá rủi ro: Sau khi nhận biết các rủi ro, Doanh nghiệp cần đánh giá sự nghiêm trọng của từng rủi ro ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động Doanh nghiệp và xác định tần suất xảy ra của chúng. Thêm vào đó, các doanh nghiệp cần xem xét các tác động tiềm năng của các rủi ro đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi đánh giá chúng .
 • Giảm thiểu rủi ro: Sau khi xác định và đánh giá mức độ của các rủi ro, doanh nghiệp cần đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và tần suất xuất hiện của chúng. Các giải pháp bao gồm việc đầu tư vào công nghệ mới, thực hiện các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và đào tạo nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về rủi ro.
 • Quản lý rủi ro: Để tránh trường hợp không thể xử lý rủi ro kịp thời, Doanh nghiệp cần thiết lập các chính sách và quy trình để quản lý các rủi ro, trong đó bao gồm việc xác định các rủi ro mới, các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro hiện có.
 • Kiểm soát rủi ro: Đây là bước cuối cùng trong quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp. Các biện pháp quản lý rủi ro cần được kiểm tra và đánh giá để đảm bảo rằng những biện pháp này vẫn đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp. Việc kiểm soát nhằm điều chỉnh các biện pháp một cách kịp thời nếu cần thiết để đảm bảo các rủi ro tiềm ẩn được kiểm soát một cách hiệu quả.

>>Đọc thêm: Top 8 bước quản trị rủi ro dành cho Doanh nghiệp

Vai trò của quản trị rủi ro

Vai trò quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là rất quan trọng để giúp các doanh nghiệp quản lý và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh. Các chuyên gia quản trị rủi ro phải đảm bảo rằng doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường an toàn và bảo vệ các tài sản, nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp.

 • Đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp: Quản trị rủi ro giúp đảm bảo doanh nghiệp không gặp phải những rủi ro lớn đe dọa đến sự tồn tại của doanh nghiệp
 • Bảo vệ tài sản và nguồn lực: Việc xác định các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp phòng ngừa sẽ giảm thiểu sự tổn thất trong doanh nghiệp
 • Tăng cường sự tin tưởng từ khách hàng: Một doanh nghiệp có thể quản trị rủi ro sẽ tạo nên sự tin tưởng cho khách hàng vào khả năng đối phó với các rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp. Không để khách hàng bị ảnh hưởng bởi các rủi ro, tạo nên sự yên tâm cho khách hàng.
 • Giảm thiểu tổn thất và tăng cường hiệu quả: Quy trình đánh giá các rủi ro cho thấy mức độ nghiêm trọng của nó, việc này giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng đưa ra các giải pháp giảm thiểu tổn thất và tối ưu hóa hiệu quả của doanh nghiệp.
 • Tuân thủ các quy định và chuẩn mực: Thực hiện quản trị rủi ro đảm bảo tổ chức hoạt động trong phạm vi pháp lý và đúng chuẩn mực của ngành.

Quản trị hình ảnh lãnh đạo

Quản trị hình ảnh lãnh đạo là quá trình quản lý và tạo dựng hình ảnh, uy tín, danh tiếng của người đứng đầu một doanh nghiệp, chính phủ, hay một tổ chức nào đó. Quản trị hình ảnh nhà lãnh đạo rất quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như người lãnh đạo doanh nghiệp. Hình ảnh của nhà lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến giá trị và mục đích của doanh nghiệp đồng thời tác động đến các bên liên quan muốn cùng hợp tác như khách hàng, nhà đầu tư, cộng đồng, các cơ quan quản lý

>> Xem thêm: Giá trị của hoạt động quản trị hình ảnh lãnh đạo

Quản trị hình ảnh nhà lãnh đạo là quá trình quản lý và tạo dựng hình ảnh, uy tín, danh tiếng của người đứng đầu

Quản trị hình ảnh nhà lãnh đạo là quá trình quản lý và tạo dựng hình ảnh, uy tín, danh tiếng của người đứng đầu

4 Yếu tố quan trọng trong quản trị hình ảnh lãnh đạo

Quản trị hình nhà lãnh đạo là cần thiết với doanh nghiệp, giúp xây dựng lòng tin và niềm tin của Khách hàng, tạo ảnh hưởng tích cực đến tâm lý nhân viên, giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Các bước quản trị hình ảnh lãnh đạo đi qua 4 yếu tố quan trọng dưới đây:

 • Xây dựng hình ảnh: Một nhà lãnh đạo đứng đầu một tổ chức hay một doanh nghiệp nào đó đều cần phải xây dựng và luôn giữ vững hình ảnh tích cực của bản thân, có thể thực hiện thông qua việc giao tiếp với khách hàng, nhà đầu tư,.. chia sẻ những kinh nghiệm, những thành tựu đạt được và các giải pháp về các hoạt động kinh doanh.
 • Điều chỉnh hình ảnh: Khi có sự cố xảy ra đối với hình ảnh của người lãnh đạo, doanh nghiệp cần nhanh chóng điều chỉnh để không gây thiệt hại quá nhiều cho doanh nghiệp cũng như người lãnh đạo.
 • Quản lý sự kiện và truyền thông: Để quảng bá hình ảnh và doanh nghiệp của mình, người lãnh đạo cũng cần tham gia các sự kiện quan trọng đồng thời tổ chức các chiến dịch truyền thông để mang lại hiệu quả cao.
 • Xây dựng mối quan hệ: Nhà lãnh đạo cần xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các bên liên quan và các cơ quan truyền thông để tăng khả năng và cơ hội quản trị hình ảnh của mình.

Vì sao cần phải quản trị hình ảnh lãnh đạo

Quản trị hình ảnh lãnh đạo là một trong những điều quan trọng trong công việc quản lý và phát triển của một doanh nghiệp. Hình ảnh của người lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến công tác, chiến lược truyền thông, ảnh hướng đến lòng tin và lòng trung thành của khách hàng, nhà đầu tư.

Nhà lãnh đạo phải giữ cho hình ảnh của họ luôn trong sáng, uy tín, chuyên nghiệp để tạo các mối quan hệ mới, gắn kết với khách hàng, cộng đồng, tăng khả năng lãnh đạo nội bộ. Những nhà lãnh đạo có thể quản trị hình ảnh của mình một cách chuyên nghiệp thì có thể truyền tải tốt những thông điệp, giá trị một cách rõ ràng, hiệu quả đến các bên liên quan và tạo ra sự ủng hộ cho vị trí lãnh đạo của mình.

>> Tìm hiểu thêm: Hình ảnh lãnh đạo quan trọng như thế nào?

Giải pháp Bảo vệ hình ảnh nhà Lãnh đạo từ Kompa

Giải pháp Bảo vệ hình ảnh nhà Lãnh đạo từ Kompa giúp phát hiện các bài đăng tiêu cực/ giả mạo có sử dụng hình ảnh Lãnh đạo. Thông qua quy trình bảo vệ từ bước tạo lập thư viện hình ảnh nhà Lãnh đã được bảo vệ trên các nền tảng Metaverse. Giải pháp giúp Doanh nghiệp quản trị hình ảnh Lãnh đạo trên mạng xã hội, chủ động theo dõi thông tin về Lãnh đạo, kiểm soát và ngăn chặn các thông tin bất lợi, bảo vệ danh tiếng Lãnh đạo và Thương hiệu.

Kompa là công ty ứng dụng công nghệ dữ liệu (AI, machine learning) trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu và trang bị cho khách hàng những “insight” đắt giá để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ trong nhiều khía cạnh như Marketing, Tài chính, Vận hành và các lĩnh vực khác. Kompa hơn 20 năm liền đồng hành cùng hàng trăm Doanh nghiệp nhỏ vừa và lớn tại Việt Nam như: Vingroup, Masterise Homes, Vinamilk, SSI, MB bank, Tân Hiệp phát, Shopee, Vietjet Air… Với khả năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin nhanh nhanh hoàn toàn tự động, Kompa trở thành tác đối tác mạnh mẽ của các Doanh nghiệp, một người đồng hành tuyệt vời của nhiều người đội ngũ nhân viên làm Media.

Kompa cung cấp giải pháp giúp bảo vệ hình ảnh Lãnh đạo cũng như Thương hiệu

Kompa cung cấp giải pháp giúp bảo vệ hình ảnh Lãnh đạo cũng như Thương hiệu

>>Đọc thêm: Tìm hiểu về quản trị hình ảnh Thương hiệu

Tổng kết

Quản trị rủi ro doanh nghiệp và quản trị hình ảnh lãnh đạo có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững và có được sự ủng hộ từ các bên liên quan, cũng như nhận được sự tín nhiệm của Khách hàng, đó cũng là tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp.

 

<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
<h5>ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN DỊCH VỤ</h5> <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//js.hsforms.net/forms/embed/v2.js"></script> <script> hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "22049841", formId: "631e7560-cd77-482f-9812-be3adbc3796c" }); </script>
Đặt lịch hẹn